Zo(o)maar jezelf zijn

We kunnen altijd iets bijleren van een ander en zelf ons steentje bijdragen door iets te doen waar we goed in zijn. Voor ons is het uiterst belangrijk dat onze ZOOMERS zich bewust zijn van hun talenten en dat we die samen met hen gaan exploreren en uitbouwen. Wie iets graag doet, zal bij ZOOM de kans krijgen om er ten volle voor te gaan. Graag is volgens ons immers beter.

Daarom is het belangrijk dat leerlingen hun ontwikkelings- en leerproces zelf vorm kunnen geven. De weg naar kennis en vaardigheden stippelen ze zelf uit. We zijn er ons van bewust dat dat geen gemakkelijke klus is en daarom proberen we hen als coach voortdurend te begeleiden in dit leerproces.

Het coachen is iets dat elk moment van elke dag plaatsvindt. Wij kneden onze leerlingen niet tot een pasvorm, maar laten hen zelf beslissen welke vorm ze willen aannemen. Hiermee creëren we een duurzame ZOOMER-mentaliteit.

Voel je betrokken

ZOOMERS krijgen de kans om de krijtlijnen van ons beleid en dagelijkse werking mee te helpen uittekenen. Zo zijn ze nauwer betrokken bij de school en leggen ze een grotere zin voor empathie aan de dag. We luisteren graag naar wat ze te vertellen hebben en staan open voor hun opmerkingen. Kritisch denken vinden wij heel belangrijk. Anderzijds verwachten we wel dat elke vorm van kritiek op een respectvolle manier geuit wordt. We proberen hun ondernemingszin op te wekken en stimuleren hen graag om initiatief te nemen. Leuke ideeën krijgen steeds gehoor. We vinden het fantastisch als onze leerlingen zelf iets op poten zetten. Leerlingen kunnen elkaar inspireren. Hun mening en ideëen zijn een meerwaarde op elk vlak. Samen maken wij school.

Ook de ouders van onze ZOOMERS zijn welkom om mee te denken en bij te dragen aan onze school.

Image

Leer van het leven

Binnen ZOOM kunnen lesuren flexibel worden ingezet voor het uitdiepen van bepaalde thema’s. We verlaten graag de vier muren van het klaslokaal om op ontdekkingstocht te gaan en de buitenwereld te verkennen. Op ZOOM wordt veel vakoverschrijdend gewerkt. Via projectweken, settings en uitstappen ontdekken leerlingen zichzelf, maar ook de wereld rondom. Leren wordt zo zinvoller en levensecht.