Kernleerkracht

Bij ZOOM wordt vooral gewerkt met kernleerkrachten in plaats van vakleerkrachten. De meeste vakken worden gegeven door de kernleerkrachten. Zij geven elk drie tot vijf verschillende vakken. Dat zorgt ervoor dat de ZOOMERS in een vertrouwde omgeving terechtkomen en dat de leerkrachten de ZOOMERS echt leren kennen. Bovendien is hierdoor ruimte om de vakken erg breed aan te pakken en wordt co-teaching een evidentie.

De kernleerkracht fungeert als coach die elke ZOOMER bijstaat bij zijn/haar planning en leerproces. ZOOMERS die extra begeleiding nodig hebben, worden door hun mentor opgevolgd. De kernleerkrachten zijn ook trajectbegeleiders die ZOOMERS sturen in een richting die ze zelf aangeven. ZOOMERS die op zoek zijn naar extra uitdagingen, kunnen op deze manier ook geprikkeld worden.

Uurrooster

Bij ZOOM gebruiken we wel een uurrooster, maar geen vak-keurslijf. Ons uurrooster is half opgebouwd volgens het klassieke systeem. De ZOOMERS hebben elk vak een aantal uren per week op een vast tijdstip en hebben per vak een verantwoordelijke leerkracht. De begrenzing tussen deze vakken is echter heel open. Wij werken vaak vakoverschrijdend. Enkele lesuren zijn ingevuld met FLEX-uren waarin de leerlingen grotendeels zelf bepalen waar ze op dat moment aan werken.

Wij starten onze schooldag om 8u30 en eindigen die om 15u30. Zij die willen kunnen nog in de studie blijven tot 16u20 of 17u10. ZOOMERS die nood hebben aan extra ondersteuning kunnen uitgenodigd worden om ondersteuningstijd te volgen op maandag, dinsdag en/of donderdag tot 16u20. In de ondersteuningstijd is steeds een coach aanwezig om de ZOOMER te begeleiden in zijn/haar leerproces. Een middagpauze van 50 minuten is voorzien van 12u00 tot 12u50.

Voorbeeldrooster van een 1A klas:

Image

Onze ZOOMERS hebben twee dynamische klaslokalen ter beschikking op campus TANT. Deze klassen hebben een uitschuifbare wand om volop te kunnen inzetten op creatieve didactische werkvormen en samenwerking.

Flex-uren

ZOOMERS hebben een aantal FLEX-uren per week. In de flex-uren werkt een ZOOMER aan het zelfstandig werkplan of de setting.

De flex-uren staan zijn dus momenten van keuzewerktijd. Concreet wil dit zeggen dat de ZOOMER zélf bepaalt voor welk vak er extra ondersteuning of uitdieping nodig is. Binnen de keuzewerktijd wordt zelfstandig gewerkt, maar onder begeleiding van de vakleerkracht. Als een ZOOMER het wat moeilijker heeft met wiskunde, kan hij/zij er bijvoorbeeld voor kiezen om in de wiskundeklas te gaan zitten. Dit kan elke week variëren. Flexibel zijn, plannen en organiseren zijn vaardigheden die hierdoor worden aangescherpt.

Setting

Een setting is een werkstuk dat ZOOMERS maken rond een zelfgekozen thema. Dat kan een presentatie zijn, een collage, een spel … Het thema of de onderzoeksvraag wordt door de coach (en eventuele vakleerkrachten) goedgekeurd en er hangen ook een aantal voorwaarden aan vast. De ZOOMER krijgt in een handleiding een overzicht van de te behalen doelstellingen. Een ZOOMER moet met andere woorden die doelen hebben behaald om te ‘slagen’ voor zijn setting. Dat zorgt ervoor dat ZOOMERS het leerplan leren kennen en een grotere verantwoordelijkheid dragen voor het eigen project.

Image

Projectweken

Onze eigen kijk op het onderwijs vraagt om een andere manier van les geven. Daarom kiezen we er bij ZOOM bewust voor om minstens drie projectweken uit te werken waar vakoverschrijdend wordt gewerkt. Thema’s voor die projecten kunnen van onze ZOOMERS komen, maar worden ook aangebracht door de leerkrachten. Binnen deze thema’s is de keuzevrijheid groot. Toch is het ook prioritair dat alle nodige leerplandoelen aan bod komen. Dit wordt steeds gekaderd naar de leerlingen toe. De leerkracht fungeert zoals vaak als coach. De ZOOMERS krijgen verantwoordelijkheid en kunnen de krijtlijnen van de lessenreeksen mee helpen bepalen. Dit stimuleert hun motivatie, welbevinden en zelfvertrouwen.

Elk jaar trekken wij ook drie dagen de wereld in op geïntregeerde werkperiode (GWP). Stadsklassen worden afgewisseld met iets sportievere en groenere bosklassen.