We starten op 1 september 2020 op ZOOM met een eerste graad A stroom die leerlingen een brede vorming wil geven om zich voor te bereiden op het leven. ZOOMERS* krijgen dezelfde basisvorming als in het traditioneel onderwijs met in de basisoptie freinetonderwijs extra aandacht voor eigenaarschap, burgerschap, onderzoek en participatie.

De volgende schooljaren rolt ZOOM stapsgewijs zijn aanbod uit naar een zesjarige structuur waar verder wordt ingezet op de onderwijsvorm ASO. De school zal samen met de leerlingen groeien.

START september 2020

Basisvorming 1A 2A
Health 2 2
Art & Craft:  1  1
COMMUNICATION:    
Frans 4 3
Nederlands 4 3
Engels 2 2
STEM:    
Wiskunde 4 3
Techniek 2 2
Natuurwetenschappen 1 2
Aardrijkskunde 1 1
SOCIETY:    
Geschiedenis 1 2
Burgerschap/Klasraad 1  1
Financiële vorming 1 1
Levensbeschouwing 2 2
Basisoptie Freinet    
Coaching/Planning/Flex 2 2
Setting 2 2
Flex 2 3